Activitats extraescolars

Des de La Bicicleta Blava us oferim una proposta diversificada d’extraescolars respecte al tipus d’activitat i objectius, des de les més artístiques fins a les més tècniques. Pretenem donar resposta a diferents interessos que puguin sorgir entre alumnes de l’escola. La realització d’aquesta proposta comprèn la franja de migdia o a la tarda (un cop finalitzat l’horari lectiu).

Els objectius generals de les activitats extraescolars són els següents:

  • Transmetre als alumnes una actitud oberta i positiva envers les activitats extraescolars.
  • Facilitar i estimular la motivació dels nens i les nenes.
  • Desenvolupar la capacitat de gaudir dels nens i nenes en la realització d’activitats lúdiques col·lectives.
  • Transmetre i assimilar habilitats, tasques i recursos propis de les activitats específiques ofertades, sempre de forma significativa i constructiva.
  • Transmetre una actitud de cooperació, harmonia i respecte als companys i monitors.
  • Transmetre una actitud de respecte envers el material de l’escola i el propi entorn.

Totes les activitats que us presentem estan dissenyades, programades i organitzades de manera conjunta entre els monitors que les imparteixen conjuntament amb l’equip de coordinació de La Bicicleta Blava. Podeu demanar-nos activitats que no s’inclouen en aquest programa, ja que comptem amb la infraestructura necessària per a assumir-ne de noves.

 

Les nostres activitats:

(al dossier dividides entre activitats cicle inicial, i cicle mitja i superior)

La nostra gestió educativa en les activitats extraescolars inclou:

  • Projecte pedagògic
  • Visites periòdiques
  • Recursos pedagògics
  • Gestió integral de les activitats

Material per a la seva realització

PROJECTE
PEDAGÒGIC

VISITES
PERIÒDIQUES

RECURSOS
PEDAGÒGICS

GESTIÓ INTEGRAL
DE LES ACTIVITATS