Casals de Vacances

Per a les èpoques de vacances d’estiu, nadal i setmana santa oferim casals de lleure orientats a les necessitats i inquietuds dels infants de cada centre, seguint sempre la nostra línia pedagògica i d’educació en el lleure. Els objectius del servei de casals de vacances són els següents:

 • Introduir els nens i nenes en un món de diversió i fer de cada nova vivència un enriquiment personal.
 • Estimular positivament les iniciatives i la participació.
 • Desenvolupar la creativitat a partir de la transmissió d’habilitats concretes i coneixements específics de determinats tallers.
 • Gaudir d’estar i treballar en i amb un grup, d’intercanviar experiències amb companys de diferents edats, escoles i condicions.
 • Afavorir tots els elements que faciliten la comunicació i la convivència entre els infants, potenciant el diàleg i el respecte mutu.
 • Sensibilitzar els infants estimulant la seva participació envers la protecció del medi ambient i de desenvolupament sostenible.
 • Potenciar els hàbits d’higiene i neteja tant personal com de l’espai utilitzat per realitzar les activitats.
 • Fomentar la cooperació, el respecte i la solidaritat entre companys.

 

Som coneixedors que cada casal és un món diferent, però a trets generals la finalitat del servei de casals de vacances és que els infants tinguinl’oportunitat d’aprendre a conviure, a compartir i passar-s’ho bé junts, aprendre a ser i a fer, a viure l’amistat en un context lúdic i a qüestionar-se determinats esquemes de comportament, és a dir a esdevenir persones autònomes i amb criteri propi.

 

Elaborem Projectes Específics que inclouen:

 • Proposta d’un Centre d’interès
 • Organització de l’equip de monitors/es
 • Programació d’activitats, tallers i jocs.
 • Organització de sortides durant els casals: piscina, excursions, etc.
 • Seguiment diari del funcionament del casal per part dels nostre coordinador/a del casal.
 • Comunicació amb les famílies a través del tracte personal i del blog del casal