La Bicicleta Blava

La Bicicleta Blava és una entitat nascuda l’any 2015 a partir de la il·lusió, la motivació i la responsabilitat dels seus pares, dos professionals del món de l’educació i lligats al lleure educatiu des de fa més de 15 anys.

La nostra missió és contribuir a l’educació integral dels infants oferint un servei educatiu de qualitat en el temps de lleure dels mateixos a través d’activitats esportives i ar tístiques.

 

La Bicicleta Blava és el nostre símbol, la nostra companya de viatge, aquella amiga que de petits ens costa aprendre a dominar però que un cop ho aconseguim ens fa viure milers d’aventures allà on anem i esdevé una companya inseparable de viatge.

El color blau és aquell color que va lligat als nostres ideals, amb ell volem expressar confiança, sinceritat, fidelitat i sobretot acompanyament als nostres infants en el seu camí de creixement a través de la tendresa, el respecte i la llibertat.

“Allò que fem per a l’infant no només ho fem per el moment, sinó per a tota la vida”
(Rudolf Steiner)