Objectius i metodologia

Els nostres objectius

 • Promoure experiències que facilitin el desenvolupament integral dels infants.
 • Potenciar l’autonomia i l’esperit crític dels infants.
 • Aprendre a treballar en equip, fomentant el respecte, la solidaritat i la cooperació.
 • Potenciar la confiança i seguretat en un mateix.
 • Descobrir l’esport mitjançant el joc.
 • Fomentar la salut mitjançant l’activitat física.
 • Potenciar les habilitats creatives i d’expressió a través del joc. Facilitar relacions socials entre els alumnes.

Els nostres principis

 • Igualtat: tothom ha de tenir les mateixes oportunitats
 • Grupal i individualitzada: treball en grup atenent a les necessitats individuals
 • Participativa: l’infant és el protagonista de cada activitat.
 • Recíproca: la cooperació com a eix de treball.
 • Lleure educatiu: activitats educatives però sense oblidar el component lúdic
 • Vanguardista: amb pedagogies actuals.
 • Creativa: activitats innovadores i alternatives.
 • Integral: involucrant tot l’entorn educatiu en l’activitat.

Els estils d’ensenyament

 • Descobriment guiat
 • Ensenyament recíproc
 • Comandament directe
 • Resolució de problemes